Krijg je er vleugels van?

Zijn energiedrankjes wel zo energiegevend?

Je kent vast vrienden die dagelijks een dergelijk drankje nuttigen of mogelijk gebruiken je kinderen het? Wellicht kun je ze met onderstaande informatie op andere gedachten brengen, want behalve dat er in deze drankjes een enorme hoeveelheid suiker zit en dit voor overgewicht en andere ongemakken kan zorgen, levert het frequent gebruik van energiedrankjes nog meer problemen op.

Onderstaand artikel kwam ik tegen in Fit met Voeding. Niet leuk, maar wel zinvol om te weten, tenminste zo denk ik erover, ik steek niet graag mijn kop in het zand.

 

Energiedrank: slecht voor het gemoed

Jongeren die frequent energiedrankjes nuttigen hebben significant meer psychische klachten en slaapproblemen.

Dit blijkt uit een Koreaanse studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Nutrition Journal.

De wetenschappers analyseerden gegevens van meer dan 68.000 Koreaanse jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verzameld over de consumptie van energiedranken en junkfood. Tevens werd nagegaan of de jongeren kampten met slaapproblemen, depressies, stress en suïcidegedachten. Er werd een significant verband gezien tussen de consumptie van energiedrankjes  en psychische klachten. Slaapproblemen, stress, depressies en zelfmoordgedachten of – pogingen werden significant vaker gezien bij jongeren die frequent energiedrankjes consumeerden. Dit gold vooral voor jongeren die per week vijf of meer van deze drankjes nuttigden en jongeren die veel junkfood aten. Hoewel de studie geen oorzakelijk verband kan aantonen, lijkt het erop dat jongeren die frequent energiedrankjes nuttigen een grotere kans hebben op psychische problemen. In vervolgstudies moet het effect van energiedrankjes op het gemoed verder onderzocht worden.

Nutr J 2016; 15(1):87

 

Wil je meer weten over dit en vergelijkbare onderwerpen? Ga dan naar Fitmetvoeding.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments